top of page

Klasa Interaktywna

Zaktualizowano: 26 lip 2020

Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów?


W obecnych czasach coraz częściej w szkołach uczniowie używają tabletów bądź laptopów, co daje nauczycielowi możliwość stworzenia bardziej interaktywnych zajęć, angażując ucznia do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.

Istnieje wiele platform, które pozwalają przeprowadzić lekcje z aktywnym udziałem uczniów według planu nauczyciela. Platformy te, są również doskonałym rozwiązaniem na przeprowadzenie zajęć online. Jest to wygodne rozwiązanie dla nauczyciela, aby moc monitorować prace ucznia w czasie rzeczywistym.

Dzisiaj chciałabym przedstawić dwie platformy do przeprowadzenia tego typu zajęć: Nearpod i PearDeck. Platformy te są dostępne w języku angielskim dla iOS, Android i Windows.

Przygotowaną wcześniej prezentacje można udostępnić uczniom na lekcji a następnie monitorować ich aktywność i postępy w pracach. Uczeń może wykonywać ćwiczenia bezpośrednio na prezentacji a nauczyciel otrzymuje odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

Bardzo ciekaw opcja jest możliwość zadawania pytań po wyświetlanym slajdzie, w ten sposób możemy sprawdzić, jak uczeń uważa na lekcji.

Jaka jest różnica pomiędzy obiema platformami?

Nearpod pozwala importować prezentację w różnych formatach: gogle slides, power point etc. Tworzenie lekcji i prezentowanie jej „na żywo” w klasie, przypisywanie jej do pracy domowej lub „sesji studenckiej” można wykonać za pomocą obu tych narzędzi, chociaż sposób tworzenia lekcji różni się w zależności od sposobu dodawania slajdów i typów treści. Oba narzędzia współpracują z Google Classroom, Nearpod integruje się również z Schoology i Canvas.

www.nearpod.com

www.peardeck.com

63 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page